GLS på Bokmässan 2022

Fredagen den 23 och lördagen den 24 september höll sex GLS-medlemmar korta, inspirerande föredrag om tyskspråkig litteratur i svensk översättning i EUNIC-montern (i samarbete med Goethe-institutet). Tack till alla som kom och lyssnade! Våra föredrag: Corina Löwe (Linnéuniversitetet): Ursula Poznanskis Eleria-trilogi – Kampen om framtiden, makten och maten Hanna Henryson (Stockholms universitet): Fabian – berättelsen… Fortsätt läsa GLS på Bokmässan 2022

Bokmässan i Göteborg 2022

Mellan 22 och 25 september pågår Bokmässan i Göteborg. Ett antal av GLS medlemmar kommer att delta i mässan med korta presentationer om nyutkomna svenska översättningar av tyskspråkig litteratur (i samarbete med Goetheinstitutet). Välkomna att lyssna!