Medlemmar

Årsavgiften uppgår till 150 kr (100 kr för studerande och doktorander).

Ansökan om medlemskap kan göras genom föreningens kontaktformulär.