GLS på Bokmässan 2022

Fredagen den 23 och lördagen den 24 september höll sex GLS-medlemmar korta, inspirerande föredrag om tyskspråkig litteratur i svensk översättning i EUNIC-montern (i samarbete med Goethe-institutet). Tack till alla som kom och lyssnade!

Våra föredrag:

Corina Löwe (Linnéuniversitetet): Ursula Poznanskis Eleria-trilogi – Kampen om framtiden, makten och maten

Hanna Henryson (Stockholms universitet): Fabian – berättelsen om en moralist i den dekadenta Weimarrepubliken

Caroline Merkel (Stockholms universitet): Jean Améry: Bortom skuld och botgöring. En betvingads försök att betvinga sitt öde

Anneli Fjordevik (Högskolan Dalarna): Förintelsen ur eget och andras perspektiv. Leva vidare. Om en ungdom av Ruth Klüger

Bärbel Westphal (Linnéuniversitetet): Marc-Uwe Klings roman
Qualityland. Är framtiden redan här?

Esbjörn Nyström: Isbjörnens röst i litteraturen: Yoko Tawadas roman En isbjörns memoarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *