Välkommen till hemsidan för föreningen Tyskspråkig litteraturvetenskap i Sverige (GLS)!